Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Colloquium
2015, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Obóz Zjednoczenia Narodowego w wyborach do sejmu i senatu w 1938 roku Grzegorz Kała s. 7-46
Szymon Askenazy a Niemcy Barbara Klassa s. 47-68
Moda współczesna i cybernetyczna : wartości, skrzydła i warstwy Roman Bromboszcz s. 71-88
Conservative thought and changes in education : analysis of chosen aspects Paweł Kusiak s. 89-98
Zewnętrzni aktorzy i ich interesy jako czynniki wojny domowej w Syrii (wiosna 2011 - wiosna 2014) Tadeusz Dmochowski s. 101-144
Relacje między światem biznesu a polityką : uwarunkowania europejskie Tomasz Lenkiewicz s. 145-158
Polityka zagraniczna niepodległej Algierii : analiza wybranych aspektów Szymon Niedziela s. 159-194
Wirtualny spacer ze sztuką Agnieszka Bzymek Małgorzata Anna Karczmarzyk (aut. dzieła rec.) Tomasz Szkudlarek (aut. dzieła rec.) s. 197-200
Socjologia moralności a etyczna transformacja nowoczesności Jarosław Kozak Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 201-205