Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Colloquium
2012, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kultura słowa w dyskursie publicznym : tradycje i współczesność Zbigniew Drozdowicz s. 9-22
Komendanci Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku (1991–2012) Ireneusz Bieniecki s. 25-40
Problem mieszkaniowy i higiena w Prusach 1806-1871 Dariusz Łukasiewicz s. 41-64
Element działalności edukacyjno-wychowawczej w polskich uczelniach wojskowych w II połowie XX w. Iwona Pietkiewicz s. 65-88
Bezpieczeństwo żeglugi : znaczenie wojennych latarniowców w operacjach morskich Bałtyku Antoni F. Komorowski Iwona Pietkiewicz Adam Szulczewski s. 89-102
Szkolnictwo marynarki wojennej RP w systemie edukacyjno-wychowawczym na Pomorzu Zbigniew Wojciechowski s. 103-120
Educational diagnostics for contemporary school systems : measuring and assessing growth of student human capital. Part I: main concepts and the scope Bolesław Niemierko s. 123-144
Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej Anita Bobrowska Maria Garska s. 147-164
System medialny jako determinanta bezpieczeństwa narodowego Paweł Kocoń s. 165-178
Kształtowanie wizerunku Polski w krajach Unii Europejskiej Renata Maćkowska s. 179-190
Zmiany w prawie wyborczym Ukrainy : plusy i minusy dla integracji europejskiej Iwan Pankiewicz s. 191-206
"Paustańje Chmialnickaha wajennyja dziejańni u Litwie u 1648–1649 hh", Witald Biarnacki, [Wilno-Białystok] 2010 : [recenzja] Maciej Franz Witald Biarnacki (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Diesanty Wielikoj Oteczestwiennoj wojny", M. Morozow, A. Płatonow, W. Gonczarow, Moskwa 2008 : [recenzja] Wojciech Mazurek W. Gonczarow (aut. dzieła rec.) M. Morozow (aut. dzieła rec.) A. Płatonow (aut. dzieła rec.) s. 213-216