Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Colloquium
2012, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O potrzebie dyskusji o historii, także Polskiej Marynarki Wojennej Andrzej Drzewiecki s. 7-26
Historyczne i ideologiczno-polityczne źródła nazistowskiego projektu "Neue Europa" i jego realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej Stanisław Musiał s. 27-48
Szkoła twórcza : transformacje i formy jej istnienia we współczesnej praktyce pedagogicznej Adriana Barska s. 51-62
Zjawisko korepetycji w percepcji i doświadczeniach młodzieży Joanna Góźdź s. 63-80
Wybrane dylematy współczesnej edukacji w kontekście "zmediatyzowanej rzeczywistości" Monika Frania s. 81-94
Educational diagnostics for contemporary school systems : measuring and assessing growth of student human capital. Part II: methodology and rules Bolesław Niemierko s. 95-122
Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta Karolina A. Zaniewska s. 123-144
Prawne i społeczne aspekty bezpieczeństwa uchodźców Klaudia Cenda-Miedzińska s. 147-174
O pojęciu i istocie zjawiska elit Gracjana Dutkiewicz s. 175-184
Bezpieczeństwo w kontekście osobowości osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych Roman Krawczyński s. 185-210
Udział krakowskich organizacji pozarządowych branży "pomoc społeczna i usługi socjalne" w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego i rozwojowego jednostkom i rodzinom Mariusz Parlicki s. 211-238