Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Colloquium
2015, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osiemnastowieczna idea religii naturalnej i jej współczesne formy Maciej Chlewicki s. 7-18
Teizm umiarkowany jako integracja teizmu chrześcijańskiego i ateizmu : próba porównania trzech stanowisk w kwestii istnienia Boga Mieszko Ciesielski s. 19-38
Wpływ dyplomacji watykańskiej na politykę światową - wybrane zagadnienia Justyna Cywoniuk s. 39-56
O pojednaniu tradycji i demokracji w myśli Gilberta Keitha Chestertona Łukasz Czajka s. 57-70
Ubój rytualny w polskim systemie prawnym Jakub Drath s. 71-86
Heretycy na ambonie : kaznodziejskie przepowiadanie - przyczynek do rozwoju indywidualizmu religijnego Wojciech Klimski s. 87-104
Początki rewolucji w Iranie i konflikt w relacjach irańsko-amerykańskich w świetle propagandy polskich komunistów Ewa Maj s. 105-124
Rola pielgrzymek w kształtowaniu tożsamości kaszubskiej Monika Mazurek s. 125-142
Rola Kościoła w zmianie sposobu społecznego postrzegania zjawiska bezrobocia Anna Potasińska s. 143-158
Współczesne oblicze polskiego prawosławia Wiesław Romanowicz s. 159-180
Zjawisko tzw. zbrodni honorowych w Europie a koncepcja czystości w islamie - zarys problematyki Katarzyna Sadowa s. 181-198
Ukraińskie formacje policyjne i służby specjalne wobec konfliktów religijnych na przełomie XX i XXI w. Tomasz Szyszlak s. 199-212
Jerzy Grotowski między polityką a religią..., czyli o reformowaniu polskiego społeczeństwa przez teatr Agnieszka Tarwacka-Dama s. 213-230
Instytucja tulku na przykładzie inkarnacji Dalaj Lamów Maksymilian Woch s. 231-250
Przyczyny popularności religijnych eventów w perspektywie teorii potrzeb ludzkich Abrahama Maslowa Agnieszka Zduniak s. 251-267