Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Colloquium
2013, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The German occupation of Poland from 1939 to 1945 : State and research directions Tomasz Chinciński s. 7-24
Wilhelm Nöldeke – niemiecki dyplomata ery Republiki Weimarskiej, III Rzeszy i Republiki Bońskiej Tomasz Rabant s. 25-44
Kierunki kształcenia w polskich uczelniach wojskowych w latach 1945-1989 w kontekście wybranych nurtów i treści wychowawczych Adriana Barska Iwona Pietkiewicz s. 47-58
Political culture of the Polish soviety versus civic education Gracjana Dutkiewicz s. 61-70
Decentralizacja funkcji społecznych państwa Marek Leszczyński s. 71-84
Zagrożenia współczesnego Polaka – perspektywa socjopsychologiczna Beata Laskowska s. 87-96
Kategoria wzniosłości w malarstwie Caspara Davida Friedricha Krystyna Demkowicz-Dobrzańska s. 99-120