Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Colloquium
2015, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka jako problem moralny w twórczości Marii Ossowskiej Stefan Konstańczak s. 7-20
Pamięć II wojny światowej w Polsce i w Niemczech : debaty, muzea i wystawy Tomasz Chinciński s. 23-44
Wczesnośredniowieczny ethos rycerski w narracji Dhuody z Septymanii (ok. 803-843 r.) Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn s. 45-60
O wstydzie w sytuacjach oceniania szkolnego i konsekwencjach doświadczania go przez uczniów Maria Groenwald s. 63-82
Rola obrzędowości i tradycji morskich w wychowaniu młodzieży w Polsce przed i po 1989 r. Iwona Pietkiewicz Agata Pietkiewicz s. 83-96
Liberal model of democracy and citizenship Janetta Charuta-Kojkoł s. 99-116
"Leszek Biały, Książe krakowski i sandomierski, Princeps Poloniae (ok. 1184-23 Mariusz Samp Marek Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 119-120