Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Colloquium
2010, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jerzy Kojkoł Piotr Semków s. 7
W kierunku demokracji globalizacyjnej Gracjan Cimek s. 11-24
Nowa strategia USA w Afganistanie i Pakistanie a potencjalne zagrożenia Bartosz Kruszyński s. 25-52
Perspektywy stosunków polsko-amerykańskich za prezydentury Baracka Obamy Justyna Tomala-Wawrowska s. 53-66
"Oswajanie inności" - migranci w integrującej się Europie Katarzyna Winiecka s. 67-82
Rola i zadania polskiej edukacji w kontekście integracji z Unią Europejską Joanna Borowik s. 85-94
Jakość kształcenia w szkole wyższej - perspektywy rozwoju w UE Ewa Czerwińska s. 95-104
Wyzwania dla edukacji wojskowej na początku XXI wieku Wincenty Karawajczyk s. 105-116
Pedagog - zawód przyszłości? Iwona Królikowska s. 117-128
Wybrane korelaty jakości ojcostwa w społeczeństwie Zjednoczonej Europy Wojciech Piestrzyński s. 129-140
Edukacja i kultura, czyli różnorodność w integrującej się Europie - szansa czy problem? Paulina Sokołowska s. 141-154
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli Marek Sikorski s. 155-172
Wybrane przykłady aktywności służb specjalnych ZSRR w Afryce w epoce zimnej wojny Damian Al-Temimi s. 175-192
Dzieje samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej Gracjana Dutkiewicz s. 193-206
Deklaracja Balfoura, jako efekt brytyjskiej polityki zagranicznej w latach 1917-1948 Małgorzata Gąsior s. 207-218
Morze i ułani. Gdyński epizod z 1920 roku w dziejach 18 Pułku Ułanów Pomorskich Mariusz Kardas s. 219-240
Legenda i kult Józefa Piłsudskiego. Jak w Polsce doby integracji europejskiej interpretować postać Marszałka? Paweł Kusiak s. 241-258
Rola i znaczenie marynarki wojennej w polityce zagranicznej państwa Łukasz Wyszyński s. 259-276
"Wdziełowstąpienie", dialog, spotkanie. W kręgu inkontrologicznej filozofii kultury Andrzeja Nowickiego Adriana Barska s. 279-288
Kilka uwag o doświadczeniu historii na marginesie wiersza "Koniec i początek" Wisławy Szymborskiej Monika Żmudzka-Brodnicka s. 289-308
Zapomniane jeziora, cz. 1. Zespoły jezior Borów Tucholskich dostępne dla lekkich płaskodennych jachtów w turystyce wielodniowej Piotr Górski s. 311-334
Recenzja książki Josepha Pearce'a "C. S. Lewis a Kościół Katolicki" Magdalena Milczarek-Gnaczyńska Joseph Pearce (aut. dzieła rec.) s. 337-342