Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Colloquium
2012, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Educational diagnostics for contemporary school systems : measuring and assessing growth of student human capital. Part III: selected outcomes Bolesław Niemierko s. 7-28
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych - problemy i wyzwania Daria Becker-Pestka s. 29-50
"Nasza idealna szkoła" - o oczekiwaniach i partycypacji rodziców w życiu podstawowej szkoły prywatnej Iwona Królikowska s. 51-74
Video games in the process of historical education at the academic level Łukasz Różycki s. 75-82
Praca socjalna w szeroko pojętym środowisku : inspiracje przeszłością Mariola Szczepańska s. 83-112
Węzłowe problemy bezpieczeństwa narodowego Polski dwóch dekad XXI wieku Lech Wyszczelski s. 115-132
System ochrony ludności w Polsce - historia i współczesność Paweł Szmitkowski s. 133-156
Wybrane problemy dotyczące transportu morskiego w kontekście ochrony jego bezpieczeństwa Magdalena Winiarska s. 157-170
Spokój wewnętrzny - wyznacznik bezpieczeństwa zbiorowego Alicja Żywczok s. 171-188
Ewolucja treści systemu bezpieczeństwa zbiorowego jako składnika teorii organizacji międzynarodowych Ołeksandr Kuczyk s. 189-199