Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Colloquium
2014, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Украина и Польша в контексте своего исторического опыта : действительно ли суть проблемы заключается в Степане Бандере? Andrzej Drzewiecki s. 7-40
Etos służby w pracy personelu resocjalizacyjnego Daria Becker-Pestka s. 43-60
Status nowych mediów w kulturze współczesnej Beata Guzowska s. 61-72
Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku Iwona Królikowska Agnieszka Suchocka s. 73-88
"Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie", Wojciech Grabowski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Damian Al-Temimi Wojciech Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 91-94
"Hipokrates przed sądem. Pacjent kontra lekarz. Głośne procesy na gorąco z sali sądowej", Helena Kowalik, Warszawa 2013 : [recenzja] Justyna M. Czekajewska Helena Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 95-102
"The dispensable nation, American foreign policy in retreat", Vali Nasr, New York-Toronto 2013 : [recenzja] Adam Kosidło Vali Nasr (aut. dzieła rec.) s. 103-116