Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Colloquium
2013, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niezrealizowana wizja serii nowoczesnych polskich kutrów torpedowych w latach 1965-1986 Tomasz Neubauer Iwona Pietkiewicz s. 7-16
Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów jako wyzwanie edukacyjne XXI wieku Magdalena Christ s. 19-36
Idea wielokulturowości w ocenie studentów pedagogiki w perspektywie zmiany społecznej Beata Ecler-Nocoń Małgorzata Kitlińska-Król s. 37-46
Teoria ograniczeń w kontekście szeroko pojętych działań oświatowych Hewilia Hetmańczyk-Bajer s. 47-68
Wschodząca dorosłość a tożsamość młodego pokolenia - współczesne zagrożenia dla kształtowania tożsamości : analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje Ewa Wysocka s. 69-96
Prawne podstawy ochrony informacji niejawnych w Polsce Grzegorz Goryński s. 99-128
Procesy sakralizacji i desakralizacji życia społecznego na przełomie XX i XXI wieku jako czynniki budowy ładu społecznego Andrzej Łapa s. 131-144
Creative and alternative thinking in coaching and mentoring education in both civil and military environment Jaroslava Ester Evangelu Zalan Gasparics s. 147-158
Rozważania o Europie Władysław Zajewski Rémi Brague (aut. dzieła rec.) s. 161-164