Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Colloquium
2013, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jednostka a społeczeństwo : Władysław Mieczysław Kozłowski o człowieku : wybrane aspekty Magdalena Milczarek-Gnaczyńska s. 7-18
Historia i historyk w wychowaniu Andrzej Drzewiecki s. 21-38
XX wiek - waga dziedzictwa Adam Kosidło s. 39-54
Niemiecka Russlandpolitik na rozdrożu? : ewolucja polityki RFN wobec Rosji Stanisław Żerko s. 57-78
Konserwatywne ideały wychowawcze w dobie dominacji deweyowskiego paradygmatu edukacyjnego Paweł Kusiak s. 79-92
The Role of Education in Lifelong Learning Programme in the Polish Higher Education Institutions Łukasz Wyszyński s. 93-104