Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Colloquium
2015, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sekularyzacja Europy - szansa czy wyzwanie dla integracji imigrantów z krajów muzułmańskich? : przypadek Wielkiej Brytanii Janusz Balicki s. 7-26
Religia a życie codzienne, czyli m.in. o wyzwaniach dla Kościoła katolickiego w Polsce Rafał Boguszewski s. 27-44
Etniczność i religia - Kościół greckokatolicki w Polsce po akcji "Wisła" Bożena Domagała s. 45-60
Kościół rzymskokatolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny : casus ustawy o związkach partnerskich Krzysztof Kowalczyk s. 61-82
Imigracja jako determinanta różnorodności religijnej w społeczeństwach w stadium super-diversity na przykładzie Wielkiej Brytanii Urszula Kurcewicz s. 83-98
Droga do ustawowego uregulowania osobowości prawnej Kościoła katolickiego w Polsce "ludowej" Rafał Łatka s. 99-126
Duchowość jako forma moralności religijnej Halina Mielicka-Pawłowska s. 127-132
Fenomen nicości w sferze religijno-politycznej na przykładzie mesjanizmu Adama Mickiewicza Tomasz Niezgoda s. 133-148
Religia a praca - ewolucja poglądów na temat etyki pracownika i jego otoczenia instytucjonalnego w chrześcijańskiej nauce społecznej Barbara Ober-Domagalska s. 149-172
Odrodzenie Kościoła katolickiego w Kazachstanie : historia, relacji z państwem Dmitriy Panto s. 173-188
Katolicko-prawosławny dialog ekumeniczny w ostatnim pięćdziesięcioleciu (1964-2014) Krzysztof Pilarczyk s. 189-204
Tożsamość chrześcijańska w wieloreligijnym świecie : dylematy i propozycje Światowej Rady Kościołów Marcin Składanowski s. 205-220
Syndrom 191 - fenomen rekolekcji halowych : natura i specyfika rekolekcji halowych dla młodzieży szkół średnich w Koszalinie : socjologiczna analiza zjawiska Remigiusz Szauer s. 221-242
W poszukiwaniu religii uniwersalnej : zarys metodologiczny i tematyczny Tomasz Szymański s. 243-260