Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Colloquium
2014, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Philosophical foundations of education – S. Hessen and F. Znaniecki Jerzy Kojkoł s. 7-20
Porozumienie cara Fiodora Aleksandrowicza z królem polskim Janem III Sobieskim o pokoju na 15 lat z 1678 roku – dokument petersburski Maciej Franz s. 23-42
Analiza działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2007–2009 Bartosz Węgrzynowski s. 43-70
Polska wobec autonomicznej Słowacji (październik 1938 – marzec 1939) Stanisław Żerko s. 73-96
Marketing wyborczy na przykładzie kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego Anita Bobrowska s. 97-112
Kultura honoru w procesie socjalizacji zawodowej wojskowych Stanisław Jarmoszko s. 115-138
Ornamentacja a manipulacja Maciej Busch Krystyna Pokrzywnicka s. 141-148