Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Colloquium
2009, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jerzy Kojkoł Piotr J. Przybysz s. 7
Aspiracje młodzieży z ochotniczych hufców pracy Daria Becker-Pestka s. 9-18
Czy kryzys służby zdrowia trwa od średniowiecza? Monika Bruszewska-Głombiowska s. 19-22
Polska w myśli Włodzimierza Sołowiowa Gracjan Cimek s. 23-34
Oksywska Alma Mater - kształcenie i wychowanie w duchu narodowych tradycji Andrzej Drzewiecki s. 35-44
Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny - sojusznik czy przeciwnik Armii Koronnej w pierwszej połowie XVII wieku Maciej Franz s. 45-66
Polityka Unii Europejskiej wobec Arktyki Maja Głuchowska-Wójcicka s. 67-74
Dydaktyczne uwarunkowania rozwijania samodzielnego myślenia i działania uczniów Agnieszka Hłobił s. 75-82
Żołnierze-cudzoziemcy w gdyńskich jednostkach marynarki wojennej w latach 1946-1989 Iwona Jakimowicz-Ostrowska s. 83-94
Kształcenie dorosłych w ujęciu andragogicznym Wincenty Karawajczyk s. 95-108
Gdyńskie zaślubiny Polski z morzem w 1920 roku Mariusz Kardas s. 109-116
Historia systemów antyrakietowych w państwach NATO Karol Kościelniak s. 117-128
Młodzież wobec kryzysu religijnego Beata Laskowska s. 129-148
Ewaluacja nauczycieli akademickich w Akademii Marynarki Wojennej w świetle opinii studentów Andrzej Łapa s. 149-158
Strażnicy światła - specyfika profesji latarnika Iwona Pietkiewicz s. 159-172
Stereotyp a tożsamość narodowa. Kilka uwag na marginesie powieści Henryka Sienkiewicza "Ogniem i mieczem" Piotr J. Przybysz s. 173-192
Analiza wpływu rewolucji militarnej na kształt przyszłych działań zbrojnych w rejonie odpowiedzialności Sojuszu Północnoatlantyckiego Donata Rossa-Kilian s. 193-201
Znaczenie motywacji religijnej w terroryzmie międzynarodowym Margot Stańczyk-Minkiewicz s. 203-216
Kara i nagroda w wychowaniu dziecka w okresie adolescencji Anna A. Suchocka Agnieszka Suchocka s. 217-226
Polski czyn zbrojny w pierwszej wojnie światowej Zbigniew Wojciechowski s. 227-238
Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym : (wybrane zagadnienia) Krzysztof Zabiegliński Zbigniew Łabaziewicz s. 239-250