Tytuł Colloquium
ISSN 2081-3813
Wydawca Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Colloquium
2011, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jerzy Kojkoł Piotr Semków s. 5
Nieznane losy amerykańskich lotników w wojnie polsko-bolszewickiej Małgorzata Gąsior Tomasz Neubauer s. 9-22
Polityka Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej wobec mniejszości ukraińskiej w latach trzydziestych XX wieku Maciej Mądziel s. 23-32
Texas Brigade pod Gaines' Mill 27 czerwca 1862 roku Juliusz Tomczak s. 33-58
Geneza powstania państwa Bangladesz Danuta Treder-Dziedziul s. 59-76
Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej w świetle relacji komandora Zbigniewa Węglarza Zbigniew Wojciechowski s. 77-88
Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji Mariusz Kardas Celina Kucharska s. 91-136
Kościół Katolicki w Polsce a Unia Europejska Anita Kołsut-Markowska s. 137-156
Postpolityka. W poszukiwaniu istoty zjawiska Paweł Kusiak s. 157-180
Zapomniane jeziora, cz. 2. Zespoły jezior województwa pomorskiego dostępne dla lekkich płaskodennych jachtów i łodzi w turystyce weekendowej Piotr Górski s. 183-214
Recenzja książki Władimira I. Żumatija "Morskije diesantnyje operacji worużonnych sił SSSR. Morskaja piechota w dowojennyj pieriod i w gody Wielikoj Otieczestwiennoj wojny 1918-1945" Wojciech Mazurek Władimir I. Żumatij (aut. dzieła rec.) s. 217-229