Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Roczniki Administracji i Prawa
2014, Tom 14, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Borski s. 13-14
Instytucja referendum w Uzbekistanie Andrzej Pogłódek s. 17-32
Międzynarodowe ramy normatywne administracji samorządowej – zarys zagadnienia Jarosław Sozański s. 33-55
EIGE jako przykład działalności wspierającej równe traktowanie kobiet i mężczyzn w UE Magdalena Półtorak s. 57-73
Federal law v. State law w Stanach Zjednoczonych – uwagi interpretacyjne Wojciech Kosior s. 75-82
Początki resortu sprawiedliwości PKWN w 70. rocznicę Adam Lityński Małgorzata Ćwikowska s. 85-99
Resort sprawiedliwości ZSRR w świetle sprawozdania polskiej delegacji (1956) Anna Stawarska-Rippel s. 101-113
Local government unit councillor as deputy borough leader Magdalena Gurdek s. 117-124
Wokół problematyki e-administracji Dorota Fleszer s. 125-136
Z problematyki statusu prawnego organów dyscyplinarnych w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej Beata Baran s. 137-146
Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie Rafał Bernat s. 149-158
Opodatkowanie podatkiem od gier bukmacherstwa – rozważania na temat podatku, podatnika, stawki i wpływu podatku na stosunek wpłaty do wygranej Aleksander Słysz s. 159-173
Sukcesja prawa do zastosowania się do otrzymanej pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Aneta Makowiec s. 175-188
Prawne pojęcie wypadku przy pracy rolniczej Helena Szewczyk s. 191-204
Umowa o transfer wynagrodzenia za pracę Paulina Pakuła-Gawarecka s. 205-211
Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie skierowania do pracy Olga Stanowska s. 213-228
Odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle Dyrektywy Rady 2001/23 Kinga Moras-Olaś s. 229-238
Prawo pracodawców do lokautu Jarosław Witkowski s. 239-252
Porozumienie postrajkowe jako sposób zakończenia strajku mający oparcie w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Gabriela Anna Żółtek s. 253-262
Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu społecznego Sławomir Adamczyk Barbara Surdykowska s. 263-275
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2008, sygn. akt I osk 1298 Leszek Bielecki s. 279-292
Sprawozdanie z konferencji pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia” Anna Kalisz Magdalena Półtorak s. 295-307
Sprawozdanie z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym” Anna Kalisz s. 309-313
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna” Maciej Borski s. 315-319
Dokumenty nieludzkiego terroru Adam Lityński Jakub Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 323-337