Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Roczniki Administracji i Prawa
2015, Tom 15, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Borski s. 13-15
Trybunał Konstytucyjny - trzecia odsłona Tomasz Miłkowski s. 19-32
Akty prawa miejscowego a przepisy porządkowe, czyli kształt i charakter własnych regulacji normatywnych samorządu terytorialnego Jarosław Sozański s. 33-56
Polityka równości płci : wybrane regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego Joanna Podgórska-Rykała s. 57-74
Postępowanie ustawodawcze w Izbie Ustawodawczej Olij Mażlisa Republiki Uzbekistanu Andrzej Pogłódek s. 75-88
Zagadnienie ochrony prawnej zabytków ze starego cmentarza żydowskiego w Pilicy Dariusz Rozmus s. 91-103
Zobowiązania prawne księcia Mieszka I wobec swoich drużynników w świetle kroniki Ibrahima Ibn Jakuba Dariusz Rozmus s. 105-116
The Creation and Development of the Department of Criminal Procedure and Criminal Law of the Lviv University Volodymyr Kakhnych s. 119-128
Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta w umowach zawieranych w nietypowych okolicznościach w świetle nowego prawa konsumenckiego Anna Rogacka-Łukasik s. 131-148
Cywilnoprawna odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta na gruncie art. 431 Kodeksu Cywilnego Magdalena Sobas s. 149-167
Insurance Protection of Museum Collections Hired for Temporary Exhibitions Iwona Gredka s. 169-177
Произведение аудиовизуального искусства Stanisław Nowak s. 179-186
Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową : wybrane skutki podatkowe Rafał Bernat s. 187-199
Zmiany w uprawnieniach pracowników związane z rodzicielstwem Andrzej Marian Świątkowski s. 203-228
Z problematyki treści umowy przedwstępnej o pracę Weronika Frankowska s. 229-245
Podstawa nawiązania stosunku pracy z dyrektorem urzędu pracy Jarosław Witkowski s. 247-261
Przejście zakładu pracy lub jego części a niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Kinga Moras-Olaś s. 263-279
Zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu podejmowania dodatkowych zajęć przez funkcjonariuszy policji Paulina Pakuła-Gawarecka s. 281-298
Skutki prawne przejścia zakładu pracy a treść porozumienia transferowego i stosunku pracy Szymon Sternal s. 299-321
Ochrona własności pracodawcy w sporze zbiorowym Janusz Żołyński s. 323-333
Różne perspektywy postrzegania prawa do rokowań zbiorowych Barbara Surdykowska s. 335-350
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Stosowanie prawa administracyjnego w praktyce”, Sosnowiec, 30 czerwca 2015 r. Dorota Fleszer s. 353-358
">W imieniu Rzeczypospolitej...<. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów", Piotr Szopa, Rzeszów 2014 : [recenzja] Dorota Młodzianowska Piotr Szopa (aut. dzieła rec.) s. 361-365
Na drodze do procesu Władysława Gomułki (1948-1954) : w związku z książką Roberta Spałka pt. "Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956", Wyd. IPN, Warszawa 2014, ss. 1133 Aleksandra Motylewska Robert Spałek (aut. dzieła rec.) s. 366-377
„>W trudnym okresie odbudowy państwa<. Tak zwany mały kodeks karny w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950", Karol Siemaszko, Warszawa 2015 : [recenzja] Magdalena Ritter Karol Siemaszko (aut. dzieła rec.) s. 378-381
Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas Maciej Borski s. 385-405