Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Roczniki Administracji i Prawa
2012, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Borski s. 13-14
Podejmowanie decyzji w warunkach prawnego i prawniczego potopu informacyjnego Paweł Chmielnicki s. 17-24
Prawo i gospodarka w poglądach Leona Petrażyckiego Hubert Kaczmarczyk s. 25-31
Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky Ladislav Orosz s. 35-52
Medzinárodné právo a krajanská problematika Ivan Halász s. 53-62
Kilka uwag na temat procedury głosowania w nowym kodeksie wyborczym Maciej Borski s. 63-73
Polski Kościół w dobie transformacji systemowej Rafał Glajcar s. 75-92
Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia jako prawo socjalne i prawo podstawowe Michał Piechota s. 93-102
Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej Stanisław Nitecki s. 105-117
Funkcjonowanie elektronicznej administracji na przykładzie ePUAP Dorota Fleszer s. 119-138
Termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego Magdalena Gurdek s. 139-153
Wybrane problemy mieszkaniowego zasobu gminy w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Grzegorz Krawiec s. 155-164
Geneza, struktura oraz wybrane zadania Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Stych s. 165-183
Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla spraw administracyjnych i sądowoadministracyjnych "w toku" Marcin Banasik s. 185-203
Dwa kodeksy karne 1932 : w osiemdziesiątą rocznicę Adam Lityński s. 207-218
Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia po nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 16 września 2011 r. Bartosz Baran s. 219-230
Naruszenie dóbr osobistych w Internecie oraz ich ochrona na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Anna Rogacka-Łukasik s. 233-252
Kryteria warunkujące legalność strajku lub innej akcji protestacyjnej Janusz Żołyński s. 253-273
"Locatio conductio operarum" a umowa o pracę w systemie polskiego prawa pracy Beata Baran s. 275-282
Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w aktach prawa międzynarodowego Żaneta Grygiel-Kaleta s. 283-297
Dochodzenie roszczeń powstałych ze stosunku służbowego przez funkcjonariuszy służb mundurowych - wybrane zagadnienia Lucyna Sroka s. 299-307
Charakterystyka poszczególnych (innych niż strajk) akcji protestacyjnych Jarosław Witkowski s. 309-328
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011, sygn. akt II GSK 431/10 Leszek Bielecki s. 331-342
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 czerwca 2011, sygn. akt II SA/OL 299/11 Leszek Bielecki s. 343-353
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej", Kielnarowa 16-17 kwietnia 2012 r. Maciej Borski s. 357-365
Sprawozdanie ze zjazdu założycielskiego Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Łódź 16-17 czerwca 2012 r. Maciej Borski s. 367-371
Sprawozdanie z konferencji naukowej Instytutu Politologii WSH - "Kodeks wyborczy - pierwsze doświadczenia", Sosnowiec 18 stycznia 2012 r. Magdalena Półtorak s. 373-375
Sprawozdanie z wizyty studyjnej przedstawicieli kadry akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie Magdalena Półtorak s. 377-379
"Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946-1955)", Dariusz Burczyk, Gdańsk 2012 : [recenzja] Adam Lityński Dariusz Burczyk (aut. dzieła rec.) s. 383-386