Tytuł Roczniki Administracji i Prawa
ISSN 1644-9126
Wydawca Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Roczniki Administracji i Prawa
2018, Tom 18, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Borski s. 13-16
Development of public administration in the context of reorganization of state government in Ukraine Tetiana Drakokhrust s. 19-28
Prawo do dobrej administracji w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Kacper Rożek s. 29-47
Nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących radnych gminy do radnych dzielnicy m.st. Warszawy Magdalena Gurdek s. 49-69
Wójt i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu – nowe podmioty objęte ograniczeniami z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym Magdalena Gurdek s. 71-88
Prawne instrumenty polityki rodzinnej na przykładzie świadczenia wychowawczego wprowadzonego w związku z rządowym programem „Rodzina 500+” w gminie wiejskiej Lelów Joanna Podgórska-Rykała Aneta Zasuń s. 89-105
Gruzińska próba wybicia się na niepodległość : W stulecie proklamacji Demokratycznej Republiki Gruzji (1918) Adam Lityński s. 109-130
Prokuratura wobec stanu wojennego: notatka ze spotkania Przewodniczącego Rady Państwa z prokuratorami Prokuratury Generalnej w dniu 15 lutego 1982 r. Elżbieta Romanowska s. 131-150
Ty istniejesz, ponieważ Maat istnieje; Maat istnieje, ponieważ Ty istniejesz Dariusz Rozmus s. 151-169
Status prawny niemieckich kolonii Grzegorz Kuźnik s. 171-183
Wokół problematyki bezpieczeństwa informacji Dorota Fleszer s. 187-199
Zasada równego dostępu do opieki zdrowotnej w przypadku osadzonych chorych na wirusowe zapalenie wątroby – zarys problematyki Magdalena Sobas s. 201-218
Historyczne tło jurysdykcji administracyjnej na Ukrainie Tatiana Bilkiewicz s. 219-230
Naruszenie prawa materialnego jako podstawa wzruszenia orzeczenia Jan Kil Piotr Kruszyński s. 231-241
Prawne aspekty organizacji bezpiecznych imprez masowych o charakterze sportowym Andrzej Cichy s. 243-253
Regulacje prawne i funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym przez polską Policję Jadwiga Stawnicka s. 255-270
Umowa majątkowa a postępowanie egzekucyjne przeciwko małżonkom – zarys problematyki Andrzej Pokora s. 273-289
Wola pacjenta wobec interwencji medycznej – oświadczenie „pro futuro Sandra Kryska Edyta Przybyłek Anna Rej-Kietla Dariusz Zawadzki s. 291-299
Polish Report on Strikes Andrzej Marian Świątkowski s. 301-334
Ochrona prywatności w miejscu pracy w erze dynamicznie rozwijających się technologii Weronika Kupny s. 335-363
Outsourcing – próba odnalezienia definicji pojęcia na gruncie polskiego prawa pracy Paula Nowak s. 355-365
Determinanty charakteryzujące pracę w szczególnych warunkach Katarzyna Szklachta-Kisiel s. 367-377
Definicja dziecka na gruncie art. 3045 kodeksu pracy – na tle porównawczym Marzena Szuba s. 379-390
Ochrona trwałości stosunku pracy w Niemczech Tomasz Świętnicki s. 391-402
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt: VI SA/WA 2550 Kamil Majewski s. 405-416
Konwencja o standardach demokratycznych wyborów, praw i wolności wyborczych w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw (tłumaczenie) Andrzej Pogłódek s. 417-436
Sprawozdanie z konferencji „Zabytki techniki – ich dzieje, trwanie, rewitalizacja” Anna Rogacka-Łukasik s. 439
Sprawozdanie z seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu Magdalena Gurdek s. 440
Sprawozdanie z II seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu Magdalena Gurdek s. 441
„Słownik biograficzny adwokatów polskich, A-Ż”, tom 3, zeszyt 1 (zmarli w latach 1945–2010), Warszawa 2018 : [recenzja] Adam Lityński s. 445-448