Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1996, Tom 29 (309)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Danuta Musiał s. 3
Organizacja wypasu bydła w państwie III dynastii z Ur w świetle archiwum prowincjonalnego z Ummy Marek Stępień s. 5-19
Teorie migracyjne i autochtoniczne : problemy etniczne prehistorycznej Italii : z ekskursem o tzw. llirach Józef Zając s. 21-35
Probrum : z badań nad występkami przeciwko obyczajności w prawie rzymskim Andrzej Sokala s. 37-45
Kilka uwag o tzw. sprawie Bakchanaliów w Rzymie w 186 r. p.n.e. Danuta Musiał s. 47-59
Stacjusz : wyzwoleniec, sekretarz czy zaufany doradca Kwintusa Cycerona? Sławomir Wierzbicki s. 61-72
Kult Timawusa w antycznej Akwilei Przemysław Wojciechowski s. 73-89
Mieszkańcy Brytanii w armii rzymskiej Mariusz Ziółkowski s. 91-96
Sol w koncepcji religijnej Sewera Aleksandra Przemysław Wojciechowski s. 97-105
Historia i retoryka w "Vita Sancti Pauli primi Eremitae" św. Hieronima Przemysław Nehring s. 107-119
Nastroje społeczeństwa antiocheńskiego podczas pobytu w mieście cesarza Juliana (362/363 r.) Szymon Olszaniec s. 121-132
Imitatio Alexandri : parę uwag na temat perskiej wyprawy cesarza Juliana Maria Jaczynowska s. 133-148