Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1975, Tom 10 (67)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Władysław Lewandowski s. 3
Eksterminacja jeńców i ludności cywilnej w czasie wojny peloponeskiej w świetle dzieła Tukidydesa Edmund Heza s. 5-20
Taktyka rzymska w wojnach z barbarzyńcami na przykładzie walk w Brytanii i Germanii w I w. n.e. Mariusz Ziółkowski s. 21-32
Ekspansja Stanów Zjednoczonych przed wojną domową : fragment meksykański Przemysław Grudziński s. 33-53
Rola Władysława Zamoyskiego w próbach tworzenia przez Hotel Lambert formacji wojskowych w okresie Wiosny Ludów Jan Jacyniak s. 55-65
Szkoła Podchorążych dla Podoficerów Poznań-Bydgoszcz 1919-1938 Władysław Rajczyk s. 67-86
Z walk 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Jana Leona Hipolita Kozietulskiego we wrześniu 1939 r. Władysław Lewandowski s. 87-103
Obrona Lwowa w 1939 r. Waldemar Rezmer s. 105-129
Udział 3 Brygady Pancernej w Operacji Praskiej (6-10 maja 1945 r.) Tadeusz Jakubowski s. 131-148