Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1992, Tom 26 (240)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Kazimierz Jasiński s. 3-6
Bibliografia prac Janusza Bieniaka za lata 1953-1989 Adam Makowiecki s. 7-15
Urzędnicy terytorialni i nadworni na Pomorzu Zachodnim w XII i pierwszej połowie XIII w. Józef Spors s. 17-35
O elementach chronologicznych w dokumentach Ziemomysła księcia kujawskiego Andrzej Radzimiński s. 37-44
Opat Piotr o rycerstwie śląskim Marek Cetwiński s. 45-54
Litwa w polityce Piastów Jerzy Wyrozumski s. 55-66
Przydomek księcia wrocławskiego Henryka IV Kazimierz Jasiński s. 67-76
Nieznany dokument Przemysła Ziemomysłowica z 1309 r. Krystyna Zielińska-Melkowska s. 77-92
W sprawie początków i lokacji Łobżenicy : przyczynek do dziejów wielkopolskich Pałuków w XIV w. Jan Pakulski s. 93-103
Kasztelan krakowski Spycimir z Tarnowa i jego związki genealogiczne z możnowładztwem małopolskim w I połowie XIV w. Błażej Śliwiński s. 105-113
Janusz Brzozogłowy : na straży granicy polsko-krzyżackiej (1410-1425) Antoni Czacharowski s. 115-123
O pochodzeniu Półkoziców Wielowieyskich Jan Wroniszewski s. 125-134
W sprawie daty śmierci wojewody łęczyckiego Piotra Oporowskiego Alicja Szymczakowa s. 135-141
Wielopolscy z rodu Starych Koni do początków XVI w. Franciszek Sikora s. 143-156
Rota Piotra Storkowskiego z 1477 r. Henryk Samsonowicz s. 157-164
O hipotezach czyli zaginionych kronikach z Prus Jarosław Wenta s. 165-172
Stanisław z Wojczyc i benedyktyni łysogórscy Marek Derwich s. 173-190
Indygenat czy nobilitacja Józef Szymański s. 191-198
Polscy starostowie na Spiszu w XV i 1 połowie XVI w. Janusz Kurtyka s. 199-211