Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1999, Tom 31 (330)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Danuta Musiał s. 3-4
Czy homo religiosus? : geneza religijna kodeksów praw antycznych Władysław Bojarski s. 7-12
O niektórych funkcjach społecznych adopcji w Babilonii w epoce Hammurabiego (I połowa II tysiąclecia p.n.e.) Marek Stępień s. 13-26
στόνοσ άεικήσ Włodzimierz Appel s. 27-34
Epistemologia a koncepcja sztuki w "Pochwale Heleny" i "Obronie Palamedesa" Gorgiasza z Leontinoi Zbigniew Nerczuk s. 35-52
O organizacji wojska u Roksolanów : między sojuszem z Palakesem a wyprawą na Mezję w 69 r. n.e. Mariusz Mielczarek s. 53-59
Rekonstrukcja fragmentu tzw. "elogium" Gajusza Semproniusza Tuditanusa Przemysław Wojciechowski s. 61-71
"Primordia Aquileiae" : z dziejów rzymskiej kolonizacji północno-wschodniej Cisalpiny Przemysław Wojciechowski s. 73-80
"Dux severus" : pojęcie "severitas" w aspekcie militarnym u Liwiusza Mariusz Ziółkowski s. 81-89
Przysięga Katyliny (Sall., Cat. 22) Danuta Musiał s. 91-103
Metody badań antroponomastycznych : przykład "Gavii" z antycznej Werony Józef Zając s. 105-120
"Sacerdos divi Augusti" Ryszard Sajkowski s. 121-139
Jurydyczno-sakralne funkcje kolumny w starożytnym Rzymie Wiesław Mossakowski s. 141-150
O dwu listach (LVII i LXX) św. Hieronima Marian Szarmach s. 151-156
Krąg uczniów Aidesiosa : przyczynek do problematyki środowisk neoplatońskich w 2 połowie IV wieku Szymon Olszaniec s. 157-171
Poemat dydaktyczny "De insitione" Palladiusza Ireneusz Mikołajczyk s. 173-178
"Exordium" w łacińskich żywotach świętych z IV i V wieku Przemysław Nehring s. 179-199
Inskrypcje z kościoła św. Piotra i Pawła w Wilnie Sylwia Jóskowska Adam Węgrzyn s. 201-208