Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1977, Tom 11 (74)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jerzy Wojtowicz s. 3-4
Plebs Nowego Miasta Torunia w latach 1358-1410 w świetle księgi proskrybowanych Jerzy Przeracki s. 5-20
Przedstawiciele Torunia na zjazdach hanzeatyckich w XIV i pierwszej połowie XV w. Ireneusz Czarciński s. 21-34
Rozwój złotnictwa toruńskiego do końca XV w. Tomasz Jasiński s. 33-52
Marcin Opitz i środowisko intelektualne toruńskie lat trzydziestych XVII w. Stanisław Salmonowicz s. 53-70
Ze studiów nad stosunkami ludnościowymi Torunia w XVIII w. Kazimierz Górny s. 71-97
Toruń wobec unifikacji miar i wag w Rzeczypospolitej w latach 1764-1766 Jerzy Dygdała s. 99-111
Absolwenci Gimanzjum Toruńskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Krystyna Kępczyńska s. 113-131
Rozbudowa Miasta Torunia w latach 1920-1939 Kazimierz Przybyszewski s. 133-155
Położenie robotników toruńskich w dobie kryzysu gospodarczego 1930-1934 Józefa Künstler s. 157-176
Hitlerowska administracja cywilna w Toruniu w okresie zarządu wojskowego (7 IX-25 X 1939 r.) Jan Sziling s. 177-184