Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1990, Tom 24 (204)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Kazimierz Jasiński s. 3
Bibliografia prac Bronisława Włodarskiego Adam Makowiecki s. 5-11
Profesor Włodarski : uczony i wychowawca Kazimierz Jasiński s. 13-21
Geneza procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku Janusz Bieniak s. 23-50
Rola króla Władysława Jagiełły w pertraktacjach polsko-krzyżackich przed wielką wojną Antoni Czacharowski s. 51-71
Gertruda czy Olisawa? Karol Górski s. 73-77
K českopolským kulturním vztahúm v době předhusitské Ivan Hávaček s. 79-87
Vztahy moravských Přemuslovů ke Kyjevské Rusi Barbara Krzemieńska s. 89-101
Trzynastowieczne dokumenty premonstratensek w Żukowie w dyplomatariuszu przeora kartuskiego Jerzego Schwengla Gerard Labuda s. 103-114
Obraz Zygmunta Luksemburskiego w polskiej historiografii : funkcjonowanie stereotypu Zenon Hubert Nowak s. 115-124
Weryfikacja przekazu Herborda o antypolskim sojuszu pomorsko-prusko-ruskim w czasach Bolesława Krzywoustego Jan Powierski s. 125-141
Lubeczanie a ziemie Polski w XIII w. Henryk Samsonowicz s. 143-153
Słowianie w północno-wschodniej Bawarii w średniowieczu : dzieje problemu Jerzy Strzelczyk s. 155-174
Uwagi o pieczęciach Przemysła II Jan Tęgowski s. 175-184
Záviš z Falkenštejna a česká šlechta Vratislav Vaníček s. 185-201
Głos w dyskusji o związkach politycznych Pomorza Zachodniego z Rusią Józef Spors s. 203-206
Dyskusja : sprawozdanie Krystyna Zielińska-Melkowska s. 207-213
Podsumowanie obrad przez prof. dr hab. Ryszarda Kiersnowskiego (IH PAN Warszawa) Krystyna Zielińska-Melkowska s. 213-214