Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1973, Tom 8 (54)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Tomczak s. 3-6
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMK w Toruniu w latach 1951-1971 Andrzej Tomczak s. 7-21
Z metodologii i metodyki badań nad rodami rycerskimi w średniowiecznej Polsce Jan Pakulski s. 23-37
Genealogia Przemyślidów z przełomu XIII i XIV wieku spokrewnionych z Piastami Jadwiga Szymczak s. 39-54
Itinerarium Mszczuja II (1264-1294) Zbigniew Górski s. 55-72
Przydatność badawcza ksiąg miejskich Chełmna z XIV i XV wieku Zenon Nowak s. 73-84
Korespondencja rezydentów miasta Torunia na dworze królewskim w XVIII wieku w Archiwum Toruńskim Jerzy Dygdała s. 85-107
Rysunki techniczne XVI-XVIII wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu Halina Robótka s. 109-122
Archiwa stanowe w Polsce i niektórych krajach ościennych Irena Janosz-Biskupowa s. 123-138
Z zagadnień zespołu archiwalnego Bohdan Ryszewski s. 139-150
Porządkowanie akt Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Bydgoszczy z lat 1945-1950 Krystyna Sławińska Zofia Waniek s. 151-164
Problem cezury roku 1950 w aktach administracji terenowej szczebla wojewódzkiego : (na przykładzie województwa gdańskiego) Aniela Przywuska s. 165-187
Próby usprawnienia kancelarii (biurowości) urzędów administracji centralnej w latach 1945-1952 Weronika Klonowska s. 189-204