Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1973, Tom 9 (58)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Wykłady monograficzne wygłoszone przez Profesora Karola Górskiego na Uniwersytecie w Poznaniu i Toruniu Teresa Borawska s. 5-6
Uzupełnienia bibliografii prac profesora Karola Górskiego z lat 1928-1968, zestawionej przez M. Grzegorza w Zapiskach Historycznych, t. 34: 1969, z. 3, s. 222-236 Teresa Borawska s. 6-8
Bibliografia prac Profesora Karola Górskiego od końca 1968 roku Teresa Borawska s. 8-12
Wykaz tytułów prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem profesora Karola Górskiego Teresa Borawska s. 12-18
Społeczno gospodarcze tło mowy Lizjasza "W sprawie majątku po Arystofanesie" Edmund Heza s. 19-30
Główne kierunki przemian kultu Herkulesa w państwie rzymskim Maria Jaczynowska s. 31-44
Ostrowicko-golubski kompleks osadniczy i problem jego stosunków własnościowych w okresie przedkrzyżackim Jan Powierski s. 45-58
Zjazd na Mazowszu w kwietniu 1369 r. i jego geneza : ze studiów nad itinerarium Kazimierza Wielkiego Kazimierz Jasiński s. 59-69
Epilog zabiegów Siemowita IV o koronę polską Janusz Bieniak s. 71-87
Ze studiów nad strukturą społeczną mieszczaństwa toruńskiego na przełomie XIV-XV w. Antoni Czacharowski s. 89-97
Walka Danii o Szlezwik i Polski o Pomorze w pierwszej połowie XV w. : uwagi na płaszczyźnie porównawczej Zenon Nowak s. 99-111
Chronologia zjazdów stanów Prus Królewskich w latach 1466-1492 Irena Janosz-Biskupowa s. 113-131
Rodzina Giesów w Gdańsku w XV i na początku XVI wieku Teresa Borawska s. 133-144
Próba likwidacji odrębności Prus Królewskich w roku 1530 Janusz Małłek s. 145-157
Obraz Zakonu Krzyżackiego w historiografii toruńskiej okresu wczesnego oświecenia Jerzy Serczyk s. 159-174
Źródła kartograficzne do dziejów Torunia z przełomu XVIII i XIX wieku Andrzej Tomczak s. 175-198
Koncepcje granic i ustroju politycznego Polski niepodległej przedstawiane na łamach prasy demokratycznej Wielkiej Emigracji Sławomir Kalembka s. 199-212
Polskie obchody czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Toruniu Urszula Wencel-Kalembkowa s. 213-226
Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich w Niemczech w pierwszych latach istnienia (1893-1898) Bolesław Danilczuk s. 227-242
Próby konsolidacji niemieckiego życia politycznego na Pomorzu (1918-1920) Mieczysław Wojciechowski s. 243-259
3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Leona Hipolita Kozietulskiego w kampanii jesiennej 1939 r. Władysław Lewandowski s. 261-278
Hierarchia Kościoła rzymsko-katolickiego na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945 Jan Sziling s. 279-289
Towarzystwo Naukowe w Toruniu po drugiej wojnie światowej (1945-1970) Jan Pakulski s. 291-308