Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1993, Tom 28 (259)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jacek Staszewski s. 3
Okno na świat : bałtyckie podróże Polaków w XVI-XVIII w. Wacław Odyniec s. 5-11
Problem budowy i funkcjonowania fortyfikacji stałych w Rzeczypospolitej w okresie wojen w połowie XVII wieku Bogusław Dybaś s. 13-33
Szlachta powiatu świeckiego w województwie pomorskim w XVI-XVIII wieku : zmiany struktury majątkowej Krzysztof Mikulski s. 35-60
Wiejscy Żydzi w województwie chełmińskim w 1772 r. Stefan Cackowski s. 61-72
Elekcja 1697 roku Jacek Staszewski s. 73-92
Opozycja antysaska w Rzeczypospolitej za Augusta II jako problem polityczny i ustrojowy Jarosław Poraziński s. 93-101
Dylematy austriackiej polityki wobec Rzeczypospolitej podczas bezkrólewia 1733 roku Jerzy Dygdała s. 103-124
Konfederacja sejmowa z 1776 roku : narzędzie dworskiego zamachu stanu Wojciech Stanek s. 125-148
Biblioteki mieszczan elbląskich w XVIII wieku Iwona Imańska s. 149-160
Przełom czy kontynuacja? : elementy sarmackie i oświeceniowe w życiu kulturalnym Warszawy w połowie XVIII wieku Stanisław Roszak s. 161-173