Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1997, Tom 30 (322)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamiast wstępu Krzysztof Mikulski s. 5
Biografia Profesora Stefana Cackowskiego. s. 7-8
Bibliografia publikacji Stefana Cackowskiego za lata 1956-1997 Ireneusz Czarciński s. 9-15
Wielkość uposażenia w ziemię średniowiecznych kościołów parafialnych w diecezji chełmińskiej Waldemar Rozynkowski s. 17-28
Unifikacja ustrojowa i centralizacja władzy w Toruniu w XV-XVIII wieku : zarys problemów badawczych Krzysztof Mikulski s. 29-40
Wykształcenie burmistrzów elbląskich w XVII-XVIII w. Marian Pawlak s. 41-55
Podatki i polityka : uwagi o projektach reform skarbowych w Rzeczypospolitej na początku XVIII w. Jarosław Poraziński s. 57-63
Gdańska ordynacja pogrzebowa z 1734 roku Edmund Kizik s. 65-79
Toruń wobec Komisji Skarbu Koronnego w początkach panowania Stanisława Augusta (1764-1768) Jerzy Dygdała s. 81-89
Charakter gospodarczy osiedli ziemi dobrzyńskiej w końcu XVIII wieku Andrzej Mycio s. 91-102
Struktura dynamiczna małego miasta polskiego w końcu XVIII wieku : przykład Radziejowa na Kujawach Cezary Kuklo s. 103-115
Nowe źródła do dziejów Wielkopolski na przełomie epok (1793-1806) Dariusz Łukasiewicz s. 117-124
Sytuacja gospodarcza Prus Zachodnich w świetle sprawozdania Prowincjonalnej Dyrekcji Podatkowej w Gdańsku za 1840 rok Bogdan Wachowiak s. 125-134
Świadomość narodowa chłopów polskich na ziemiach pod panowaniem pruskim : przesłanki integracji narodowej chłopów i jej przebieg (do 1914 r.) Kazimierz Wajda s. 135-144
Województwo w Drugiej Rzeczypospolitej : z dziejów podziałów terytorialnych w latach 1919-1939 Marian Kallas s. 145-161
Ekonomiczne struktury podległości Polski wobec ZSRR : problemy badawcze i interpretacyjne ze szczególnym uwzględnieniem lat 1944-1957 Ryszard Sudziński s. 163-181