Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1984, Tom 19 (147)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Jerzy Serczyk s. 5-8
Bibliografia prac Andrzeja Tomczaka za lata 1949-1982 s. 9-21
Związki Piastów mazowieckich z Uniwersytetem Jagiellońskim w świetle badań genealogicznych Kazimierz Jasiński s. 23-35
Przezwiska Piastów wrocławskich i legnicko-brzeskich w średniowieczu : z badań nad antroponomastyką historyczną Jacek Hertel s. 37-51
Zestawienia dokumentów z Archiwum Zakonu Krzyżackiego z początków XVI wieku : przyczynek do roli dokumentów w walce dyplomatycznej Zakonu z Polską Irena Janosz-Biskupowa s. 53-71
Dwa memoriały toruńskich fizyków miejskich przeciw fałszywym doktorom z roku 1587 Zenon Nowak s. 73-91
Akta luźne w kancelarii miasta Torunia okresu księgi wpisów Karola Ciesielska s. 93-113
Ze studiów nad kancelarią miejską Starej Warszawy Zbigniew Górski s. 115-129
Z dziejów czasopiśmiennictwa naukowego emigracji popowstaniowych - "Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu" Sławomir Kalembka s. 131-148
Znaczenie krakowskiej szkoły historycznej dla źródłoznawstwa i archiwistyki Jerzy Serczyk s. 149-163
Z dziejów archiwów gmin wiejskich we Francji Tadeusz Mencel s. 165-172
O badaniach i dorobku archiwistyki polskiej z lat 1918-1939 Bohdan Ryszewski s. 173-203
Praca w Wydziale Archiwów Państwowych (1949-1951) : fragment wspomnień Zygmunt Kolankowski s. 205-222
Proporcje polskiej powojennej literatury archiwistycznej Ireneusz Ihnatowicz s. 223-234
Kilka problemów z zakresu gromadzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Halina Robótka s. 235-244
Przewodniki archiwalne i ich miejsce w systemie informacji archiwalnej Maciej Gołembiowski s. 245-263