Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1991, Tom 25 (236)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Bohdan Ryszewski s. 3-4
Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1968-1988 Andrzej Tomczak s. 5-19
Archiwa i archiwalia prywatne w archiwistyce polskiej : stan badań i postulaty badawcze Bohdan Ryszewski s. 21-39
Archiwa prywatne w powojennej archiwistyce NRD i RFN Halina Robótka s. 41-70
Zagadnienie archiwaliów prywatnych we francuskiej literaturze i praktyce archiwalnej : wybrane problemy Maciej Gołembiowski s. 71-82
Archiwa prywatne w archiwach wielkich miast pruskich (Gdańsk, Elbląg, Toruń) w okresie staropolskim Witold Szczuczko s. 83-97
Spuścizna rękopiśmienna Tadeusza Czeżowskiego Renata Karpiesiuk s. 99-112