Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1978, Tom 14 (101)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Ryszard Bohr s. 3-4
Koncepcje odzyskania niepodległości w polskiej myśli politycznej doby zaborów : (zarys problematyki) Sławomir Kalembka s. 5-21
Międzynarodowe przesłanki odbudowy niepodległego państwa polskiego w 1918 roku Zofia Waszkiewicz s. 23-49
Walki klasowe i narodowo-wyzwoleńcze w Polsce w latach 1918-1923 Jerzy Danielewicz s. 51-75
Przesłanki kształtowania się państwowości polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920 Mieczysław Wojciechowski s. 77-90
Wyzwolenie i pierwsze lata Torunia w niepodległej Polsce Kazimierz Przybyszewski s. 91-120
Dwadzieścia jeden lat Polski niepodległej : (refleksje i konfrontacje) Karol Grünberg s. 121-150