Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1980, Tom 16 (114)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Tomczak s. 3-5
Kształcenie kandydatów do pracy w archiwach w pierwszych latach Polski Ludowej : działalność Adama Stebelskiego Andrzej Tomczak s. 7-28
O znaczeniu studiów nad procesami mapotwórczymi dla selekcji map Halina Robótka s. 29-45
Informatyczne nośniki informacji w archiwum Maciej Gołembiowski s. 47-87
Zainteresowania archiwalno-historyczne biskupów warmińskich w początkach XVI w. Irena Janosz-Biskupowa s. 89-97
Archiwa uniwersyteckie w Polsce i niektórych innych krajach Henryka Moraczewska s. 99-115
Materiał pisarski i oprawy ksiąg miejskich sądowych Starej Warszawy Zbigniew Górski s. 117-132
Kromer a Grodecki : podstawy kartograficzne kromerowskiej "Polonii" Roman Marchwiński s. 133-149
Przezwiska Piastów w średniowieczu : z badań nad antroponomastyką historyczną Jacek Hertel s. 151-180