Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
ISSN 0137-5830
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia
1988, Tom 22 (185)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Sławomir Kalembka s. 3-5
Srebrna biblioteka księcia Albrechta Hohenzollern-Ansbach oraz jego żony księżnej Anny Marii i jej losy Janusz Tondel s. 7-48
Toruńskie katalogi aukcyjne interfoliowane z początku XVIII wieku Iwona Imańska s. 49-59
Rok pracy drukarni prowincjonalnej w Mitawie : (na podstawie "Diariusza zajęć domowych i ważniejszych wydarzeń w 1790 roku" J. F. Steffenhagena) Henryk Rietz s. 61-92
Z dziejów popularnych "historii dla ludu" doby Romantyzmu Bronisława Woźniczka-Paruzel s. 93-106
"Odzyskany" rękopiśmienny szumeński "Dziennik Emigracji" z 1850 roku : reedycja Sławomir Kalembka s. 107-134
Sieć biblioteczna Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" (1919-1928-1939) Grażyna Gzella s. 135-150
Prace magisterskie napisane na bibliotekoznawstwie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1979-1985 Zofia Mołodcówna Halina Zgorzelska s. 151-168