Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2005, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy wieki tradycji pedagogicznych Sulechowa : słowo wstępne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Marian Miłek s. 11-15
Nabycie prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi Marek Szewczyk s. 17-22
Uwagi o identyfikacji wizualnej samorządów w województwie lubuskim Wojciech Strzyżewski s. 23-30
Przegląd i charakterystyka źródeł wojskowego prawa karnego w dawnej Polsce na tle dziejów polskich sił zbrojnych (do 1795 r.) : rys prawno-historyczny Leszek Kania s. 31-51
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej Małgorzata Nowak s. 53-67
Regulacje w gospodarce a zjawisko korupcji Zbysław Dobrowolski s. 69-79
Kompetencje personelu kierowniczego w świetle badań empirycznych Grzegorz Drozdowski s. 81-88
Rozwój e-usług publicznych w Polsce Hanna Krynicka s. 89-98
Kodeks etyczny a kształtowanie zasad etycznych w administracji Tadeusz Kowalski s. 99-108
Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o referendum lokalnym Marcin Jachimowicz s. 109-120
Zarządzanie zasobami infrastruktury gminy i powiatu Krzysztof Witkowski s. 121-131
Prawne aspekty obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Przemysław Sztejna s. 133-143
Istotne uwarunkowania substytucji krajowych kapitałów inwestycyjnych na zagranicznych rynkach finansowych na przykładzie spółek publicznych Mariusz Nowak s. 145-156
Zagadnienie prawno-organizacyjnego poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego na rzecz uczniów z uszkodzeniami słuchu Arieta Kucharczyk s. 157-164
Formy ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej Katarzyna Miłek-Giertuga s. 165-176
Powstanie i rozwój Wielkopolskiego Związku Chrześcijańskich Zrzeszeń Kupieckich w latach 1904-1939 Adam Nadolny s. 177-204
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych Leszek Kania s. 207-214
"Wybrane problemy administracji publicznej", Marian Miłek, Sulechów 2004 : [recenzja] Norbert Banaszak Marian Miłek (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnych w latach 1914-2002", Robert Ostafiński-Bodler, Toruń 2002 : [recenzja] Leszek Kania Robert Ostafiński-Bodler (aut. dzieła rec.) s. 219-228
Sprawozdanie z konferencji "Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej" Małgorzata Nowak s. 231-232
Książki wydane przez Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w latach 2000-2004 Ewa Majcherek s. 233-235