Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2009, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne podstawy organizacji ochrony VIP-ów w II Rzeczypospolitej Piotr Krzysztof Marszałek s. 13-35
Polityka władz wobec mniejszości wyznaniowych w Polsce w latach 1945-1956 Anna Chabasińska s. 37-62
Skuteczność działania Rzecznika Praw Obywatelskich : podstawowe problemy Norbert Banaszak s. 63-81
Przesłanki i zasady odpowiedzialności organów administracyjnych państw członkowskich UE za naruszenie prawa wspólnotowego : część druga Krzysztof Scheuring s. 83-111
Pozycja ustrojowa samorządowego kolegium odwoławczego Andrzej Skibiński s. 113-135
Zasady postępowania administracyjnego w Polsce międzywojennej i w latach 1944-1960 Jacek Ronowicz s. 137-158
Specyfika nadzoru i sfera wartości w prawie leśnym Marek Geszprych s. 159-181
Specyfika nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych Marek Geszprych Iwona Godala Anna Sobiesiak-Buczulak s. 183-200
Geneza, rozwój i nauka prawa administracyjnego w Polsce Paweł Kacprzak s. 201-217
Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej Leszek Kaczmarski s. 219-245
Zagrożenia dla konstytucyjnej zasady pomocniczości i wynikającego z niej władztwa planistycznego gminy w świetle rozwiązań ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Żaklina Skrenty s. 247-264
Ekonomiczna analiza działalności naczelnych organów kontroli państwowej Zbysław Dobrowolski s. 265-292
Analiza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki a polityka innowacyjna państwa Barbara Jurkowska s. 293-309
Charakter środków trwałych i zasady gospodarowania nimi w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych Monika Kaczurak-Kozak s. 311-329
Koordynacja opodatkowania dochodów z oszczędności w Unii Europejskiej Krzysztof Suwalski s. 331-343