Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2013, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądy wojenne w armii Królestwa Polskiego (1815-1831) Leszek Kania s. 13-43
Metodologiczne aspekty nauki prawa finansowego we współczesnej Ukrainie : kwestie jej kształtowania i perspektywy rozwoju V'âčeslav Hohulak s. 45-59
Implementacja zasady neutralności sformułowanej w XIII Dyrektywie UE w sprawie ofert przejęć (2004/25 Witold Sawicz s. 61-96
Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny Żaklina Skrenty s. 97-112
Pozycja prawna jednostek pomocniczych samorządu gminnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym : (na przykładzie jednostek pomocniczych w Poznaniu) Ewa Szewczyk Marek Szewczyk s. 113-126
Debata publiczna jako instrument usprawniania zarządzania organizacjami publicznymi Zbysław Dobrowolski s. 127-142
Motywowanie pracowników w organizacjach publicznych Grzegorz Drozdowski s. 143-162
Demografia a rynek mieszkaniowy we wschodnich landach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem Brandenburgii Barbara Jurkowska s. 163-177
Wdrażanie i konstrukcja budżetu zadaniowego w Polsce Monika Kaczurak-Kozak s. 179-201
Charakter i zakres prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Monika Kaczurak-Kozak s. 203-223
Finansowanie działalności przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka i jego znaczenie w dobie kryzysu Andrzej Łączak s. 225-278
Rozwój wsi Bojadła jako centrum majątku ziemskiego na północnym Śląsku do 1945 roku Grzegorz Bosy s. 279-298
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2012 r. sygn. akt. II OSK 401 Jacek Miłaszewski Andrzej Skibiński s. 301-328
Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji za rok 2012 Małgorzata Bielawska Roman Doganowski (aut. dzieła rec.) s. 329