Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2010, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polscy gubernatorzy miasta stołecznego Warszawy w okresie porozbiorowym 1807-1831 Piotr Krzysztof Marszałek s. 13-48
Organizacja i funkcjonowanie podziemnego wymiaru sprawiedliwości na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej (1940-1945) Leszek Kania s. 49-85
Działania organów administracji państwowej w akcji wysiedlenia i wyjazdach ludności niemieckiej z Polski w 1945 roku Paweł Kacprzak s. 87-108
Pozycja ustrojowa Prezesa Narodowego Banku Polskiego : zagadnienia wybrane Magdalena Fedorowicz s. 109-126
Wolność związkowa a zmiany w strukturze zatrudnienia : uwagi na tle standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy Joanna Markiewicz-Stanny s. 127-142
Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym Olga Jasińska-Cieślińska s. 143-164
Pozycja procesowa prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym Leszek Kaczmarski s. 165-191
Instytucja wywiadu skarbowego w kontroli skarbowej Magdalena Kowalczyk s. 193-207
Zarządzenie zastępcze wojewody w polskim ustawodawstwie Jacek Ronowicz s. 209-230
Kształtowanie zakresu właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych w latach 1990-2010 Andrzej Skibiński s. 231-253
Partnerstwo publiczno – prywatne jako rodzaj prywatyzacji i sposób realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego Żaklina Skrenty s. 255-269
Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego : jego rola, zakres kompetencji i status Monika Kaczurak-Kozak s. 271-289
Zmiany w kapitale ludzkim a działania jednostek samorządu terytorialnego Tadeusz Kowalski s. 291-312
Wsparcie budowy i modernizacji obiektów rekreacyjno-sportowych z funduszy europejskich Andrzej Łączak s. 313-329
Normatywne pojęcie "wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa" Krystyna Nizioł s. 331-343
Efektywny poziom opodatkowania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej Krzysztof Suwalski s. 345-353
Wybrane elementy analizy finansowej przedsiębiorstw niefinansowych w latach 2005-2009 Izabela Wojewoda s. 355-378
Kościół prawosławny na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej Anna Chabasińska s. 379-404
"Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918-1989 : szkic ustrojowo polityczny", Lech Mażewski, Toruń 2006 : [recenzja] Piotr Krzysztof Marszałek Lech Mażewski (aut. dzieła rec.) s. 407-412
Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji za lata 2008-2009 Małgorzata Bielawska s. 413-417