Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2014, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umowy o stowarzyszeniu pomiędzy Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego na przykładzie Ukrainy Daniel Butyter s. 13-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozycja prawno-ustrojowa transnarodowych federacji partii politycznych Izabela Maria Jankowska s. 27-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pozycja ustrojowa Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w świetle obowiązującego prawa Piotr Krzysztof Marszałek s. 47-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aksamitna rewolucja w Luksemburgu? : czyli rozważania na temat locus standi podmiotów prywatnych na podstawie trzeciego wariantu akapitu czwartego art. 263 TFUE Krzysztof Scheuring s. 69-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samorząd terytorialny III RP : próba refleksji Andrzej Skibiński Michał Zwolak s. 95-116
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontrola skarbowa a wydawanie interpretacji podatkowych Magdalena Kowalczyk s. 117-130
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacyjny błąd medyczny Żaklina Skrenty s. 131-158
  Zacytuj
 • Udostępnij
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych w Polsce : analiza wybranych aspektów działania audytora usługodawcy Monika Kaczurak-Kozak s. 159-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowy okres programowania 2014-2020 : perspektywy dla Polski Andrzej Łączak s. 181-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Powstawanie oraz instytucjonalne przeobrażenia struktur organizacyjnych związków wyznaniowych na Ziemi Lubuskiej w latach 70. i 80. XX wieku Anna Chabasińska s. 211-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Narodowy, międzynarodowy i globalny system wartości praw podstawowych : sprawozdanie z polsko-niemieckiej konferencji naukowej Paweł Kacprzak s. 229-235
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprostowanie autorki Magdalena Kowalczyk s. 237
  Zacytuj
 • Udostępnij