Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2012, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślady obcych regulacji w polskim prawie stanów szczególnych XIX w. i początków XX w. Piotr Krzysztof Marszałek s. 13-30
Organy sądowe Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej przed reformą lizbońską Olga Jasińska-Cieślińska Krystyna Knyspel s. 31-50
Hipoteka przymusowa, w szczególności jako sposób zabezpieczenia należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece Jan Olszanowski Wojciech Piątek s. 51-66
Kształtowanie zasad wykonywania mandatu funkcjonariuszy spółki akcyjnej w warunkach "wrogiego przejęcia" na gruncie XIII Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ofert przejęcia (2004/25/WE) Witold Sawicz s. 67-88
Okoliczności wpływające na wysokość orzekanej grzywny za niewykonanie wyroku w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego Malwina Jaworska s. 89-107
Akty prawa miejscowego wojewody Jacek Ronowicz s. 109-142
Regionalna izba obrachunkowa – audytor zewnętrzny samorządu terytorialnego w Polsce? Andrzej Skibiński s. 143-162
Wywłaszczenie jako ostateczny instrument pozyskania nieruchomości dla realizacji celów publicznych Żaklina Skrenty s. 163-176
Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową Ewa Szewczyk s. 177-199
Kształtowanie zatrudnienia w organizacjach publicznych Grzegorz Drozdowski s. 201-223
Samorząd terytorialny jako inkubator spółdzielczości socjalnej w Polsce Andrzej Michalik s. 225-243
Interwencjonizm samorządowy w praktyce działania władz publicznych : na przykładzie Funduszu Wsparcia w woj. kujawsko-pomorskim Andrzej Potoczek s. 245-265
"Żandarmeria Wojskowa w latach 1921-1939", Edward Jaroszuk, Kraków 2009 : [recenzja] Leszek Kania Edward Jaroszuk (aut. dzieła rec.) s. 269-273
Prawa podstawowe między państwem narodowym a globalizacją, polsko-niemieckie perspektywy : sprawozdanie z polsko-niemieckiej konferencji naukowej Paweł Kacprzak s. 275-280
Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji za rok 2011 Małgorzata Bielawska s. 281-283