Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2011, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądy wojskowe w armii Księstwa Warszawskiego : prawo, struktury, praktyka Leszek Kania s. 15-47
Prawo stanów szczególnych II Rzeczypospolitej na tle ówczesnych rozwiązań europejskich Piotr Krzysztof Marszałek s. 49-74
Prawnomiędzynarodowe i administracyjnoprawne podstawy wysiedleń Niemców z Polski do brytyjskiej i radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec w 1946 roku Paweł Kacprzak s. 75-91
Instytucja umowy o zarządzanie nieruchomością Olga Jasińska-Cieślińska s. 93-117
Wokół problematyki definicji tzw. "wrogiego przejęcia" spółki akcyjnej Witold Sawicz s. 119-149
Kwestionowanie aktów prawa UE - nowy obszar aktywności prawników krajowych Krzysztof Scheuring s. 151-183
Unijne programy wsparcia współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 w państwach członkowskich i sąsiadujących z Unią Europejską Barbara Jurkowska s. 185-205
Kontrola skarbowa i jej rozwój w ustawodawstwie polskim Magdalena Kowalczyk s. 207-221
Samorządowa kontrola instancyjna w III Rzeczypospolitej : refleksje ogólne i wnioski de lege ferenda Andrzej Skibiński s. 223-243
Podstawowe zasady planowania przestrzennego : istota i cele ustanowienia Żaklina Skrenty s. 245-260
Inwestycje infrastrukturalne w realizacji usług publicznych Krzysztof Witkowski s. 261-285
Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych Monika Kaczurak-Kozak s. 287-307
Pojęcie i cechy pracownika wiedzy Tadeusz Kowalski s. 309-323
Analiza pojęć "wydatków publicznych", "wydatków budżetu państwa" oraz "rozchodów publicznych" na gruncie ustawy o finansach publicznych Krystyna Nizioł s. 325-339
Powojenny prozelityzm na Ziemi Lubuskiej : uwarunkowania i znamiona zjawiska Anna Chabasińska s. 341-367
Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji za rok 2010 Małgorzata Bielawska s. 371-373