Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2007, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji samorządowej w praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich Norbert Banaszak s. 9-32
Sekurytyzacja aktywów banku hipotecznego Rafał Bucholski s. 33-56
Prawnokarne instytucje i regulacje służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska prania brudnych pieniędzy Marcin Jachimowicz s. 57-73
Ustrojowa pozycja urzędu wojewody w Polsce Andrzej Skibiński s. 75-102
Zakazy niewolnictwa, poddaństwa i pracy przymusowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Joanna Markiewicz s. 103-113
Kościół Polskokatolicki na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku Anna Chabasińska s. 115-130
Szlachta jako dzierżawca dóbr królewskich w księstwie głogowskim w XVI i XVII wieku Jarosław Kuczer s. 131-143
Niemiecka mniejszość narodowa w Polsce w latach 1919-1939 Paweł Kacprzak s. 145-158
Struktura wielkościowa i przestrzenna przedsiębiorstw kupieckich w Wielkopolsce w latach 1918-1939 Adam Nadolny s. 159-168
Geneza i organizacja polskich formacji policyjnych w Wielkopolsce (1918-1920) Piotr Krzysztof Marszałek s. 169-182
Pieczęcie administracji w Księstwie Siedlisko-Bytom w XVIII wieku Wojciech Strzyżewski s. 183-188
Administracja polskich obozów dla jeńców i internowanych wojennych w polsko-ukraińskiej wojnie o Galicję Wschodnią (1918-1919) Leszek Kania s. 189-202
Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta Krzysztof Witkowski s. 203-212
Długofalowe planowanie jako element polityki rozwoju gminy Monika Kaczurak-Kozak s. 213-220
Etyczne zachowanie wymogiem wysokiej jakości pracy w organach samorządu terytorialnego Tadeusz Kowalski s. 221-231
Uczestnictwo personelu kierowniczego w zmianach jako przejaw dążenia do sukcesu Grzegorz Drozdowski s. 233-241
Finanse behawioralne jako nowy kierunek analizy racjonalności inwestorów na rynkach finansowych Mariusz Nowak s. 243-254