Tytuł Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
ISSN 1733-8271
Wydawca Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
2008, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i rozwój organizacyjny polskich formacji policyjnych w południowo-zachodniej Wielkopolsce w latach 1918-1922 Piotr Krzysztof Marszałek s. 13-40
Wymiar sprawiedliwości antykomunistycznego podziemia zbrojnego w Inspektoracie AK-WiN Lublin 1945-1947 Leszek Kania s. 41-59
Administracyjne i prawne formy organizacji wysiedleń ludności niemieckiej z Polski w latach 1948-1949 Paweł Kacprzak s. 61-74
System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej w procesie legislacyjnym Olga Jasińska-Cieślińska Krystyna Knyspel s. 75-99
Przesłanki i zasady odpowiedzialności organów administracyjnych państw członkowskich UE za naruszenie prawa wspólnotowego : część pierwsza Krzysztof Scheuring s. 101-128
Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych Żaklina Skrenty s. 129-150
Regionalne izby obrachunkowe i samorządowe kolegia odwoławcze – typowe organy administracji czy wyspecjalizowana administracja wojewódzka Andrzej Skibiński s. 151-175
System infrastruktury społecznej w gminie Damian Starościc Krzysztof Witkowski s. 177-194
Prawne uwarunkowania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce Zbysław Dobrowolski s. 197-215
Wybrane instytucje polskiego prawa budżetowego w świetle projektu ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy Nr 1181 z dnia 20 października 2008 r.) – przyczynek do dyskusji Magdalena Fedorowicz s. 217-232
Instytucja długu publicznego w projekcie ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy Nr 1181) : głos w dyskusji nad reformą systemu finansów publicznych w Polsce s. 233-251
Dokumentowanie czynności postępowania kontrolnego w administracji skarbowej Magdalena Kowalczyk s. 253-261
"Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego", E. Cała-Wacinkiewicz, Warszawa 2007 : [recenzja] Maciej Baltazar Kostecki E. Cała-Wacinkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 263-266
Społeczeństwo a władza : ustrój, prawo, idee : sprawozdanie z XXII Zjazdu Historyków Państwa i Prawa Piotr Krzysztof Marszałek s. 267-273
Idea samorządności w praktyce funkcjonowania organów administracji publicznej : diagnoza przebytej drogi i perspektywy : sprawozdanie z II Lubuskiego Forum Samorządu Terytorialnego Stanisław Pryputniewicz s. 275-276
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 301 Leszek Kania s. 277-280