Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Niepełnosprawność
2012, Numer 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Karolina Tersa s. 7
Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną Marzanna Zaorska s. 9-24
Wurzeln früher Bildungsprozesse – oder – Mehr Bildungschancen durch das NHS? Ursula Horsch s. 25-46
Współczesne problemy surdopedagogiki w teorii i praktyce Grażyna Gunia s. 47-54
Polska szkoła tyflografiki Elżbieta Więckowska s. 55-80
Podłoże zmian w edukacyjnej drodze studentów niesłyszących do zawodu surdopedagoga Iwona Jagoszewska s. 81-100
Proces zmian zachodzących w surdopedagogice Urszula Eckert Anna Prożych s. 101-108
Funkcjonowanie społeczne dziecka z wadą słuchu Magdalena Olempska-Wysocka s. 109-123
Problemy komunikacyjne osób z postlingwalnym uszkodzeniem słuchu a możliwości doboru aparatów słuchowych Anna Czyż s. 124-132
Tłumacz – przewodnik jako forma pracy asystenta osobistego osoby głuchoniewidomej Agnieszka Kubarewicz s. 133-140
Edukacja włączająca w kontekœcie dzieci głuchoniewidomych – założenia a rzeczywistość Małgorzata Książek Elżbieta Paradowska s. 141-157
Rola kształcenia specjalnego dziecka z wadą słuchu a wizja edukacji włączającej Beata Jackiewicz s. 158-165
Możliwości poprawy percepcji słuchowej u osób z jednostronną głuchotą Anna Czyż s. 166-176
Głuchoślepota – głos praktyka i osoby doświadczonej niepełnosprawności¹ Grzegorz Kozłowski s. 177-184
Autorzy artykułów s. 185
Lista recenzentów s. 186