Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Niepełnosprawność
2009, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Amadeusz Krause s. 7-8
Teoretyczne i empiryczne problemy pedagogiki specjalnej : zarys obszarów badawczych Amadeusz Krause s. 9-24
Interkulturowe i makrospołeczne konteksty stereotypów w działalności praktycznej z osobami niepełnosprawnymi Władysław Dykcik s. 25-57
Niepełnosprawność w krzywym zwierciadle społecznych koncepcji Teresa Żółkowska Karolina Żółkowska s. 59-67
O zakresach znaczeniowych terminów "pedagogika specjalna" i "ortopedagogika" : próba polemiki Adam Mikrut s. 69-77
Uzasadnienie potrzeby wczesnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka jako jednego z głównych kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej Dorota Podgórska-Jachnik s. 91-102
Ewolucja poglądów na temat kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce Sławomir Olszewski Katarzyna Parys s. 103-112
O przygotowaniu zawodowym pedagogów specjalnych – krajobraz (bez) zmian? Dorota Krzemińska Krystyna D. Rzedzicka s. 113-124
Niepełnosprawność intelektualna w dyskursach terapeutów Agnieszka Woynarowska s. 125-136
Idee Alberta Schweitzera we współczesnej pedagogice specjalnej Józef Binnebesel Zbigniew Bohdan s. 137-148
Równość wobec prawa jako jeden z warunków realizacji praw człowieka z niepełnosprawnością Bernadeta Szczupał s. 149-156
Kierunki metodologiczne w pedagogice specjalnej Małgorzata Oleniacz s. 157-165
Autorzy artykułów s. 166