Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Niepełnosprawność
2011, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Amadeusz Krause s. 7-8
O języku cierpienia Zbigniew Bohdan s. 9-17
Wyzwania stojące przed rodziną w sytuacji rozpoznania niepełnosprawności u dziecka Marzanna Farnicka s. 18-33
Kryzys w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym – przeszłość czy teraźniejszość? Iwona Myśliwczyk s. 34-50
Osobowość i zadowolenie z życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa Lucyna Bobkowicz-Lewartowska Magdalena Mendyk s. 51-62
Osobowość a inteligencja emocjonalna matek małych dzieci objętych postępowaniem terapeutyczno-rehabilitacyjnym Izabella Kucharczyk s. 63-81
Grupa rówieśnicza dziecka niepełnosprawnego w środowisku domowym – integracja „podwórkowa” Aniela Korzon s. 82-87
Stygmat rodzinny słyszących dzieci niesłyszących rodziców Urszula Bartnikowska s. 88-100
Rodzina ucznia szkoły specjalnej partnerem w procesie edukacji – oczekiwania i rzeczywistość Jolanta Gebreselassie s. 101-113
Wczoraj potrzebowaliśmy pomocy, dzisiaj pomagamy innym Hanna Szczerbicz s. 114-119
Normalizacja życia społecznego dziecka z ADHD w kontekście funkcjonowania rodziny Iwona Myśliwczyk s. 120-127
Autorzy artykułów s. 128
Lista recenzentów czasopisma od roku 2011 s. 129