Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Niepełnosprawność
2014, Numer 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Karolina Tersa s. 7-8
Wymiary spostrzegania społecznego przyszłych nauczycieli i wychowawców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Sylwia Wrona s. 9-18
Ocenianie włączające w praktyce edukacyjnej jako szansa zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Joanna Skibska s. 19-28
Terapeutyczno-wychowawcza rola lektury szkolnej, czyli o roli języka w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (i nie tylko) Irena Ramik-Mażewska s. 29-38
Zasób historycznej wiedzy pojęciowej uczniów gimnazjum z lekką niepełnosprawnością intelektualną Jacek Sikorski s. 39-50
Strategie uczenia się chemii przez uczniów dyslektycznych i bez dysleksji w gimnazjach i liceach oraz ich trudności w rozwiązywaniu zadań z chemii : komunikat z badań Marek Kwiatkowski Aleksandra Zahorska s. 51-65
Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami neurologicznymi w szkole podstawowej ogólnodostępnej : wybrane problemy Marzenna Zaorska s. 66-79
Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej Joanna Iza Belzyt s. 80-90
Pomiędzy piętnem a edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną Dorota Kohut s. 91-99
Niepełnosprawności sprzężone w obliczu aktualnych przemian w systemowych rozwiązaniach edukacyjnych Marzenna Zaorska s. 100-112
Od zredukowanej do poszerzonej rzeczywistości uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną : analiza działań edukacyjnych Dorota Prysak s. 113-123
Edukacja uczniów głębiej i głęboko niepełnosprawnych w Polsce, Anglii i Republice Czeskiej : wybrane aspekty Magdalena Bełza s. 124-133
Ja - Ty - My : uwagi o integracji i tolerancji Anna Wasilewska s. 134-139
Retrospekcja doświadczeń biograficznych rodziców małych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Iwona Myśliwczyk s. 140-153
Rodičia študentov so zdravotným znevýhodnením a ich rola pri výbere vysokej školy pre dieža Viera Kurincová Tomáš Turzák s. 154-162
Zadania szkół przysposabiających do pracy jako miejsc wsparcia dorastania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do bycia dorosłym Agnieszka Woynarowska s. 163-183
Lista recenzentów czasopisma od roku 2013 s. 184
Informacje dla autorów s. 185