Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Niepełnosprawność
2013, Numer 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Agnieszka Woynarowska s. 7-8
Rzecznictwo własnych potrzeb na przykładzie porównawczego ujęcia doświadczeń osób z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnoœcią intelektualną Marcin Wlazło s. 9-16
Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów niewidomych i słabo widzących Małgorzata Bilewicz s. 17-26
Cele życiowe i poczucie sensu życia jako wskaźniki jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową Lucyna Bobkowicz-Lewartowska s. 27-35
Instytucjonalne i systemowe uwarunkowania przemian wokół problematyki seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną od instytucji totalnej w kierunku "supported living" Remigiusz J. Kijak s. 36-56
O prawie osób z niepełnosprawnością intelektualną do przeżywania i wyrażania swojej seksualności : między ideą, deklaracjami a rzeczywistością Adam Mikrut s. 57-71
"Mam wrażenie, że Anieli niosą mnie wszędzie..." : Karol Nahlik w (nietypowej) refleksji Dorota Krzemińska s. 72-92
Zawód czy kompetencje (kwalifikacje?) : ścieżki karier osób niepełnosprawnych w kontekście przemian legislacyjnych w edukacji Unii Europejskiej Agnieszka Piasecka s. 93-112
Trójmiejskie praktyki wspomagania aktywnoœci zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną Agnieszka Woynarowska s. 113-123
Praca w życiu osób niepełnosprawnych jako jedna z form terapii Karolina Karbownik s. 124-135
Osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy : (na przykładzie rozwiązań Badenii-Wirtembergii) Jerzy Wolny s. 136-153
Edukacja zdrowotna w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami Anna Gaweł Franciszek Wojciechowski s. 154-167
Lista recenzentów czasopisma od roku 2013 s. 168