Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Niepełnosprawność
2012, Numer 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Amadeusz Krause s. 7
Reintegracja społeczna skazanych wsparta na paradygmacie tożsamoœci osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej Andrzej Bałandynowicz s. 9-39
Sytuacje trudne w zakładach karnych i ich konsekwencje Elżbieta Łuczak s. 40-47
Pojęcie psychopatii a badania nad niedostosowaniem społecznym u dzieci i młodzieży Beata Pastwa-Wojciechowska s. 48-58
Współczesne modele resocjalizacji oraz perspektywy na przyszłość Robert Opora s. 59-69
Drogi życiowe kobiet przestępczyń – synteza badań własnych Monika Marczak s. 70-82
Kompetencje społeczne kobiet odbywających karę pozbawienia wolności Katarzyna Mirosław s. 83-90
Śmierć i umieranie w umysłach osób pozbawionych wolności Beata Antoszewska Sławomir Przybyliński s. 91-104
Poziom asertywności wychowanków schroniska dla nieletnich Agnieszka Lewicka-Zelent Ewa Trojanowska s. 105-123
Wykorzystanie elementów dramowych w profilaktyce uzależnień młodzieży Anna Grabowska-Dąbek s. 124-129
Pedagog resocjalizacyjny – osobowe i profesjonalne aspekty roli w świadomości studentów resocjalizacji Anna Karłyk-Ćwik s. 130-148
Nacisk, przymus, przemoc, a wychowanie resocjalizujące : spór semantyczny czy ideologiczny? Wiesław Nynca s. 149-158
Autorzy artykułów s. 159
Lista recenzentów s. 160