Tytuł Niepełnosprawność
ISSN 2080-9476
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Niepełnosprawność
2009, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dorosłość i niepełnosprawność – doświadczenia autobiograficzne w narracjach : poszukiwania badawcze Katarzyna Materny s. 7-11
Pytanie o specyfikę systemu instytucjonalnego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością Iwona Lindyberg s. 13-22
Wsparcie społeczne niepełnosprawnych w drodze ku dorosłości Elżbieta M. Minczakiewicz s. 23-32
Edukacja uczniów mniej sprawnych ruchowo jako czynnik zmiany społecznej – wciąż niespełnione zadanie Krzysztof Przybylski s. 33-41
Relacje społeczne „Ja–My–Oni” niepełnosprawnych adolescentów Jarosław Bąbka s. 43-50
Praca nad samokontrolą emocjonalną osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną Katarzyna Ćwirynkało s. 51-66
Narracje na styku niepełnosprawności i kobiecości w internecie Joanna Belzyt s. 67-74
Twórcza inkluzja wobec wykluczenia z kultury artystów niepełnosprawnych Leszek Ploch s. 75-84
Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie warmińsko-mazurskim : ograniczenia i możliwości w świetle relacji społecznych Agnieszka Żyta s. 85-92
O byciu parą osób z niepełnosprawnością intelektualną Dorota Krzemińska s. 93-105
Być z matuzalemem? : pytanie o istotę rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie późnej dorosłości Danuta Kopeć s. 107-115
Motywacja kobiet do urodzenia dziecka po niekorzystnej diagnozie prenatalnej Aleksandra Krukowska s. 117-122
Autorzy artykułów s. 123
Informacje dla Autorów s. 124